32

Bánh tráng sữa lá dứa Hoàng Dung 350g

44,000

 • Túi gồm 10 bánh đặc biệt
 • Đặc sản bánh tráng sữa miền tây
 • Món qùa biếu đậm chất quê hương

Bánh tráng sữa mè không sầu riêng 350g

39,000

 • Túi gồm 10 bánh đặc biệt
 • Đặc sản bánh tráng sữa miền tây
 • Món qùa biếu đậm chất quê hương

Bánh tráng bơ sữa Thúy Lan 400g

42,000

 • Túi gồm 10 bánh đặc biệt
 • Đặc sản bánh tráng sữa miền tây
 • Món qùa biếu đậm chất quê hương

Bánh tráng sữa sầu riêng Hoàng Dung 400g

44,000

 • Túi gồm 10 bánh đặc biệt
 • Đặc sản bánh tráng sữa miền tây
 • Món qùa biếu đậm chất quê hương