32

Bánh phồng tôm Quãng Trân cao cấp đặc biệt 500g

Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)
Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)

Bánh phồng tôm Quãng Trân Sóc Trăng 500g

Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)
Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)

Bánh Phồng tôm Liễu Trân cao cấp 500g

Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)
Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)

Bánh phồng tôm Liễu Trân đặc biệt

Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)
Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)

Bánh phồng tôm Liễu Trân thượng hạng

Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)
Đặt hàng: 0963313849 (Zalo)